Wandelroutes - PensionNeske

Pension Hoes va Neske
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wandelroutes

Wandel routes

Huurvaarderspad.
(Historische natuur en wandelroute)

De Maas is altijd een belangrijke handelsroute geweest. Dit gold speciaal voor het vervoer van bulkgoederen. Al in de middeleeuwen werden jaarlijkse grote hoeveelheden hout in de van houtvlotten vanuit de Ardennen aangevoerd met als eindbestemming o.a Roermond, Venlo en Dordrecht. Het gedeelte van de Maas tussen Ool en Kessel was een van de lastigste trajecten voor de houtvlotters. De vlotten waren bij aankomst in Beesel vaak zo zwaar gehavend, dat ze opnieuw moesten worden geordend. Als zodanig vormde Beesel dan ook vele eeuwen een belangrijke schakel in de houtvaart. Tegen het begin van de 18e eeuw kwam aan deze handel een einde, o.a. in verband met de toenemende scheepsvaart op de Maas. De mensen die de vlotten vervoerden, werden meestal huurvaarders of vlotters genoemd. Zij verkochten hun diensten aan de houthandelaren of voeren als loods mee op een schip. In Beesel overnachten de huurvaarders soms in de plaatselijke herberg. Maar ze hadden er ook een eigen "vluttershuisken".

Omdat hun werk er bij Beesel vaak opzat, liepen de meesten van hieruit terug naar hun woonplaats Roermond. De weg waarlangs ze naar huis terugkeerden werd in de late 18e eeuw aangeduid als het "Huyvaerderspad". De route werd toen echter al niet meer gebruikt door de huurvaarders. Het pad liep vanaf Beesel-Ouddorp dwars door bossen, akkers en velden richting Roermond. In de wegenlijst van de 1843 wordt vermeld dat het "Huurvaderspat" vervallen was; de foutive schrijfwijze geeft aan dat de benaming de schrijver kennelijk al niets meer zei. Het huurvaarderspad was vergeten..........


Markt.


De gezellige markt van Beesel is het startpunt van een ommetje van 3,6 km. in het verleden zorgden enkele keramische bedrijven voor een landelijke bekendheid van het dorp. Op en rond de markt is deze erfenis nog overal zichtbaar. In de onmiddelijke nabijheid vind u niet alleen het kunstwerk in het trottoir bij het startbord, maar ook het beeld van St' Joris en de draak op de kleine markt, de religieuze panelen bij de kerk en reliëfs Maria de hemelkoningin en de Goede Herder achter Spiekershof.


Oud Raadhuis.

Het kerkdorp Beesel was vroeger het middelpunt van wat nu de gemeente Beesel is. In 1876 kreeg Beesel zijn eerste raadhuis, inclusief "cachot" en ruimte voor de brandspuit.


Het Spick.

We verlaten de bebouwing en komen in het gebied het Spick. De naam is mogelijk verwant aan "Spijk", een bruggetje of doorgang in moerassig gebied, maar kan ook zijn afgeleid van het Latijnse "spicarium" of opslagplaats. Aan de rand van het Spick lag vroeger ook een grote hoeve, de Spijcker genaamd. Het gebied bestaat uit landbouwgronden, weilanden en "overhoekjes", o.a. zeer geliefd bij Steenuilen. De weg volgt de Huilbeek tot waar deze afbuigt naar het noordoosten.

De Paddepoel.


In de laagte van een oude zandafgraving vinden we een paddepoel. Paddepoelen zijn belangrijke stapstenen voor dieren; vooral amfibieën, zoals kikkers en salamanders en insecten als libellen, die voor hun voortplanting afhankelijk zijn van water. Maar tussen de oeverplanten leven ook diverse andere insecten, vogels en kleine zoogdieren. Een poel is een waardevol biotoop en een verrijking van het landschap. Het grasland wordt extensief begraasd door schapen, waardoor de variatie aan planten toeneemt. In het Berkenbosje aan de overkant hangen vleermuizenkasten. Vooral grootoor- en watervleermuizen zullen hier overdag gebruik van maken. Rondom deze poelen staan hoogstamfruitbomen. Vroeger waren al onze boomgaarden zo, maar door intensivering en stijgende loonkosten zijn ze bijna allemaal verdwenen. Ons kleinste uiltje, de Steenuil broedt ook in een langwerpige nestkast, maar geeft toch de voorkeur aan een knoestige oude fruitboom.

De winterdijk.

Deze dijk werd aangelegd in 1995 om nieuwe overstromingen tegen te gaan. Vanaf de dijk hebben we een mooi uitzicht over de Maas, waar de Huurvaarders vroeger met hun houtvlotten de rivier afzakten. Iets verder stroomafwaarts, langs de Ervenweg lag vroeger het Vluttershuisken. Het Maasdal bestaat hier nog uit oude stroomdalgraslanden, glooiingen die onstaan zijn door de aangeslibde rivierklei. De graslanden worden extensief begraasd. In de wintermaanden is het een foerageergebied voor overwinterende ganzen.

Ouddorp.

In de oude dorpskern van Beesel lag vroeger de middeleeuwse kerk. Het oude kerkhof herrinert hier nog aan. Hier lag ook de herberg waarin de huurvaarders soms overnachten. Na de bouw van kasteel Nieuwebroeck werd het middelpunt van het dorp (inclusief de kerk) geleidelijk verplaatst.

 
 
info@pensionneske.nl
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu